Manažérske poradenstvo a koučing


Niekedy sa v podnikaní vyskytujú situácie, ktoré sa vymykajú z bežného režimu.
 • riadenie zmien
 • nový väčší projekt
 • rýchly rast firmy
 • nový manažér zvonku
 • nový manažér zvnútra
 • nárast fluktuácie
 • pokles výkonu
 • zlá atmosféra
 • demotivácia
 • porazenecký duch
 • odboj, či pasívna agresivita a mnohé iné.
Takéto problémy firmu oberajú o peniaze a konkurencieschopnosť. Niekedy ju vážne ohrozujú.
Vo všetkých prípadoch hrá kľúčovú úlohu ľudský faktor, na ktorý sa roky úzko špecializujem. Mám množstvo skúseností z firiem naprieč rôznymi odvetviami. 
Môže byť riskantné nechať svojho odborníka na napr. výrobu, aby sa priamo v exponovanej situácii učil sám novým, špeciálnym zručnostiam.
Židovské príslovie vraví: "Vlastné skúsenosti ťa vyjdú draho. Z druhej ruky sú oveľa lacnejšie."

Ak chcete mať ľudský faktor v náročnej situácii pod lepšou kontrolou, môžete využiť túto službu.
Inšpirujte sa očitými svedectvami mojich klientov.

Vyžiadajte si svoju pred-ponukovú konzultáciu na solomon@solomon.sk . Je nezáväzná a bezplatná.