Výkon v Pohode‎ > ‎

Ľudia nie sú takí, akí by mali byť

Čo Vám prinášame?

Originálny tréning na odbrzdenie ľudského potenciálu. Tréning nových zručností postavený na princípoch, ktoré odhalila moderná veda a potvrdila prax. 

Prinášame vyšší výkon a pohodu zároveň.


Pre koho je tento tréning?
Je neoceniteľný pre ľudí, ktorí pracujú s ľudským faktorom. Najmä pre manažérov, obchodníkov, pracovníkov call centier, nákupcov, agentov správy pohľadávok, projekt manažérov, členov výkonných tímov…...

Čo môžete od tréningu očakávať?

Vaši ľudia budú viac rozumieť svojim i cudzím emóciám a ich vzniku. Budú ich vedieť lepšie ovládať.

Absolventi budú kreatívnejší a uvoľnenejší pri riešení úloh, či prekonávaní prekážok.

Zlepší sa ich vzťah k sebe, práci, tímu a ľuďom všeobecne. Veci, ktoré dosiaľ vnímali ako sporné, či nejednoznačné začnú do seba zapadať a dávať zmysel.

Ovládnu stres a jeho energiu využijú na správne veci. Budú výkonnejší a zároveň v pohode.

U účastníkov sa viditeľne zlepší vnímanie reality. Získajú tým lepší nadhľad a orientáciu v každej situácii.


Prečo práve náš tréning?
Ak ľudia pracujú s ľuďmi často vychádzajú z naučených informácií, ktoré sú už ale prekonané. Naozaj mnohé je inak ako sa pred rokmi vyučovalo a dodnes sa prezentuje na školeniach i v literatúre.
Najnovšie vedecké poznatky vnášajú do práce s ľudským potenciálom nové svetlo.

Napríklad odmeňovanie nefunguje tak, ako by podľa zaužívaných predstáv väčšiny manažérov malo fungovať.
Rovnako tak tresty, motivácia, výkon, stres, lojálnosť, demotivácia, disciplína, kreativita, lenivosť, prokrastinácia, vyhorenie …
Ľudia jednoducho nie sú takí, akí by mali byť. Sú takí, akí sú.

Ak pracujú s ľudským faktorom pomocou všeobecne zaužívaných, nefunkčných postupov, strácajú veľa, často i väčšinu svojho potenciálu a potenciálu svojich ľudí. Napätie medzi realitou a predstavou je zdrojom negatívnej energie, ktorú musia prednostne vykompenzovať väčším úsilím. 
Až energia vynaložená nad rámec takejto kompenzácie je energiou, ktorú môžu využiť na dosahovanie svojich cieľov.
K potenciálu svojho auta sa tiež dostanete až keď ho odbrzdíte.


Nasledujúce grafy ilustrujú princíp odbrzdenia ľudského potenciálu.

Väčšina energie a výkonu sa stráca na nevedomej úrovni vnímania. Prejavuje sa však na merateľných výsledkoch. Ich dopad na výkon možno zistiť a vyčísliť ľahko. Odhaliť však skutočné príčiny stojace za viditeľnými stratami je na racionálnej úrovni v podstate nemožné. Rovnako je to aj s ich odstránením.

Tieto skutočnosti nebránia ľuďom v hľadaní pseudo-racionálnych dôvodov pre svoje konanie (alebo nekonanie). Prevádzkové bahno tomuto prístupu výdatne napomáha. Náprava cestou logických argumentov prirodzene nemôže fungovať. Kľúčom k náprave je odhalenie emócií na nevedomej úrovni. Tak odhalíme skutočné dôvody strát výkonu a energie. Už len samotné ich odhalenie sa pozitívne prejaví na posilnení žiadúceho správania. Následne možno príčiny vzniku negatívnych emócií vo väčšine prípadov odstrániť, racionálne konštrukcie preformulovať a ďalší rozvoj preniesť do vedomej úrovne.