OKO‎ > ‎

10 "smrteľných" manažérskych slabostí

  1. Ľudia nie sú takí, akí by mali byť

Manažéri posudzujú ľudí (aj seba) cez svoju skreslenú šablónu. Lebo je to jednoduchšie.


  1. Odmeňovanie

Nevedia ako a kedy odmeniť, či potrestať. Nerozumejú princípom odmeňovania a trestania.


  1. Demotivácia

Všetci stále dookola píšu o motivácii. Odstráňte demotivačné faktory a ušetríte 90% nákladov na motivačné programy.


  1. Emócie

Nemajú pod kontrolou svoje emócie. Nerozumejú emóciam svojich ľudí. Boja sa emócií svojich ľudí.


  1. Kontrola

Nekontrolujú, alebo kontrolujú nesprávne. Dôvody sú vždy emotívne, iracionálne. Na zmenu potrebujú pomoc zvonka - kouča.


  1. Prestanú na sebe pracovať

Získanie manažérskej pozície vnímajú ako dosiahnutie cieľa, konečnú odmenu. Potom nereagujú včas na okolité zmeny.


  1. Bojujú so stresom

Nechápu, že stres je v pohode, ale boj je problém.


  1. Neťažia z výhod a príležitostí.

Často o nich ani nevedia, lebo vyzerajú inak ako očakávajú.


  1. Vyhýbajú sa zrkadlám.

V rámci svojej “psychohygieny” nechcú vidieť realitu. Majú podvedomý strach zo zlyhania.


  1. Sú príliš mäkkí, alebo naopak tvrdí

Vedia o tom, trápia sa tým. Bojujú namiesto toho, aby to vyriešili.