Juraj

Celý svoj život (naozaj už od detstva) spontánne analyzujem všetko, čo zažijem a hľadám v tom súvislosti. Mnohé som často videl inak, ako ostatní. 

Najviac ma priťahovala podstata vecí a základné pricípy, ktoré ich riadia. Niekedy to možno vyzeralo ako nedostatok dynamiky. 
Naštastie roky ukázali, že vôbec nešlo o stratu času.

Absolvoval som v živote veľa obchodných a manažérskych školení a motivačných seminárov. Prečítal som na tieto témy množstvo kníh
a článkov, pozrel veľa videí a prezentácií. Na univerzite som spoznal zopár osobností a "osobností".

Spočiatku to pre mňa bolo všetko nové a zaujímavé. Každú informáciu o obchode, riadení ľudí a vyjednávaní som prijímal s nadšením. Doslova som to všetko nasával. Mal som hlad po nových informáciách, príležitostiach, po novom svete. Postupne som naberal skúsenosti. Získané informácie som konfrontoval s realitou. 
Zisťoval som, že buď nefungujú tak, ako by podľa teórie mali, alebo fungujú, ale sú v konflikte s mojimi morálnymi kotvami.
 

Postupne som objavoval myšlienky, ktoré v konfrontácii s realitou fungovali a to aj bez morálnych pochybností. Keď ich bolo viac, začal som medzi nimi nachádzať súvislosti a odhaľovať dôležité princípy. 
Neviem, či vás to prekvapí, ale tieto informácie nepochádzali zo soft skills seminárov a školení. Ich zdrojom bola napríklad fyzika, biológia, história, neuropsychológia, etológia, štatistika, filozofia, niektoré náboženstvá a najmä sám život. 

To, že je princíp naozaj pricípom sa dá najlepšie overiť tak, že si jeho účinnosť a platnosť potvrdíte vo viacerých oblastiach vedy, biznisu a života. Tak zároveň začnete objavovať nové súvislosti a nové princípy. Je to naozaj vzrušujúca jazda. 

Z mesiaca na mesiac som odhaľoval stále nové princípy, ktoré fungovali a dali sa využívať v reálnom živote a biznise. Po roku 2004 ma život priviedol k príležitosti lektorovať komerčné školenia pre firmy. Pomaly a postupne som skúšal svoje poznanie prezentovať, aby som získaval spätnú väzbu a mal znova čo analyzovať a konfrontovať s realitou. Ľahko pochopíte, prečo mám tento príbeh tak rád.

Teším sa, keď sa stretnem s osvietenými manažérmi, ktorí k "iným" myšlienkam pristúpia s otvorenou mysľou, pochopia a idú do toho. Výsledkom, sú lepšie pracovné výkony ako v klasických modeloch a oveľa väčšia pohoda v tímoch. Dovoľte výrok jedného môjho klienta pri káve, 6 mesiacov po sérii tréningov jeho ľudí: 
"Juraj, kde ste boli posledných 15 rokov? Viete koľko peňazí sme nastrkali do rôznych renomovaných vzdelávačiek? A bezvýsledne. Najdlhšie pozitívne dopady trvali maximálne týždeň. Vaše riešenia naši ľudia používajú stále, akoby tréning skončil iba minulý týždeň. Najlepšie je, že to vidíme na číslach. Ako to robíte?"

V čom je pes zakopaný? Ak niekto ignoruje ľudský faktor, tak stráca často viac ako 50% jeho potenciálu. Ľudia nie sú takí, akí by podľa nás mali byť. Ľudia sú takí, akí sú.

Robím originálne tréningy na uvoľnenie ľudského potenciálu pre tímy i jednotlivcov.
Tréningy majú úplne flexibilný obsah i formu.
Pružne reagujú na stav a tématické preferencie účastníkov.
Reflektujúc potreby účastníkov obsahujú aj tréning zvládania emócií, stresu, komunikácie, asertivity, riešenia konfliktov, vyjednávania, motivácie, manažérskych zručností………..…..
Vďaka tomuto prístupu a schopnosti správne ho aplikovať, neobsahujú tréningy žiadnu vatu a sú vrcholom v pomere prínosy/čas/cena.

Zistil som, že obyčajný, prvoplánový a nikdy sa nekončiaci tlak na výkon už dávno narazil na svoje limity.
Vyšší tlak už negeneruje vyšší výkon. Kruh sa uzavrel.
Našiel som z neho cestu von.
O funkčnosti a nesporných prínosoch mojich tréningov sa môžete presvedčiť na očitých svedectvách účastníkov.