Kto hľadá nájde

Kedysi, kdesi som čítal očarujúci príbeh.
Vraj sa odohral veľmi dávno v Indii.

Istý mladý muž sa túžil stať žiakom legendárneho mudrca - svätého muža, ktorý žil na vysokej hore. 
Prišiel za mudrcom a požiadal ho, aby ho prijal za svojho žiaka.

Mudrc sa chcel presvedčiť, či je odhodlanie mladého muža pevné, alebo ide iba o chvíľkový rozmar.
Preto mu dal úlohu, ktorú ak splní, stane sa jeho žiakom. 
Mladík sa potešil. Bol si istý, že úlohu dokáže splniť. Na prvé počutie bola úloha jednoduchá. 
Mladík mal mudrcovi priniesť rastlinu, ktorá nie je ničím užitočná. Má ale iba jeden pokus. 
Ak by priniesol rastlinu, ktorá niečím užitočná je, navždy stratí možnosť stať sa mudrcovým žiakom.

Mladík sa vydal na cestu. 
Zbieral rastliny a každého koho stretol sa dôkladne vypytoval, či nevie o niečom, čím by mohla byť tá ktorá užitočná. 
Usilovne hľadal tú správnu, ale nájsť ju nie a nie. 
Po krátkom čase mal problém zapamätať si všetko čo už počul a tak si rastliny kreslil a poznatky o nich zapisoval. 
Jeho odhodlanie stať sa mudrcovým žiakom bolo veľké, preto v hľadaní pokračoval napriek každodenným neúspechom.

O 25 rokov neskôr sa náš hrdina opäť postavil pred svoj idol. 
Mudrc naň už dávno zabudol. Myslel si, že skončil ako všetci ostatní. Že to vzdal a odišiel domov.

On ale teraz stál pred ním a so slzami v očiach prosil o odpustenie, lebo nedokázal splniť úlohu. 
Aby niečím ospravedlnil, či zmiernil svoje zlyhanie, ukázal mudrcovi svoje kresby a zápisky. Ten, celý vyvedený z miery, si ich prezrel, pokľakol pred kajúcnika a povedal: 
“Buď prosím mojim učiteľom. Teraz si ty mojim majstrom a ja ťa žiadam, aby som mohol byť tvojim žiakom.”

V tej chvíli náš, už nie mladík, precitol a pochopil, čo sa mu to prihodilo. Všetky súvislosti sa razom vynorili a perfektne do seba zapadli. Každý jeho neúspech na ceste bol v skutočnosti objavom.

Vraj sa z nich stala nerozlučná dvojica. 
Kresby a zápisky sa neskôr stali základnou knihou tradičnej indickej medicíny Ayurvédy.