Neverbálna komunikácia, prehistorická novinka

Máme obchodných reprezentantov vo všetkých krajských a aj v niektorých okresných mestách. Radi by sme pre nich pripravili aj tento rok na školenie niečo nové a zaujímavé. Myslím, že by ich bavila neverbálna komunikácia. Spojili by sme zábavné s užitočným. Čo Vy na to?
Skúste mi dať nejakú dobrú ponuku.

Ing. Rastislav P.

*********************************************************


Komunikácia je vzrušujúca zmes obsahu a vzťahu. Obsah je verbálna a vzťah neverbálna zložka komunikácie. Pojmy, obsah a vzťah, sa mi páčia viac, sú podľa mňa výstižnejšie.

V bežnom živote je obsah malá, často dokonca až bezvýznamná časť komunikácie. Celý zvyšný priestor patrí vzťahu. Práve tam vzniká príťažlivosť i väčšina nedorozumení. Práve tam je najvhodnejší priestor na riešenie problémov. Obsah na to proste nemá. Teraz nevravím ako to má byť, ale ako to je. A čo už je v živote komplikovanejšie ako vzťahy?

Áno, sú odbory, v ktorých prevláda obsah nad vzťahom. Najmä tímy v oblasti vedy a techniky ani nemajú inú možnosť. Ale potom v kuchynke, pri mikrovlnke, sú na tom rovnako ako my všetci.

Vzťah v komunikácii je niekedy natoľko komplikovaný, že na mnohých ľudí pôsobí až záhadne, nepreniknuteľne. Často pociťujú túžbu získať jednoduchú šablónu, tabletku od bolesti, ktorá im jednoducho a rýchlo pomôže. Berú si na pomoc knihy a rôzne kurzy na tému neverbálna komunikácia. Je to populárna téma. Popularita tejto vede pomáha, ale aj škodí. Prezentované techniky v praxi nefungujú, ak ich používate ako jednoduché recepty z kuchárskej knihy. Ich úspešné uplatnenie v bežnom živote, vám zaistí iba dôkladné štúdium, plus dlhý a poctivý tréning.

Myslím si, že pre bežný život existuje prirodzenejší spôsob, ako sa vo vzťahovej časti komunikácie s úspechom orientovať. Prirodzenejší a praktickejší ako vedecký prístup.

Naše skúsenosti, naše know how v oblasti neverbálnej komunikácie siahajú až do doby, kedy sme ako živočíšny druh začínali žiť spoločenským životom. Budú to už milióny rokov, ak ma pamäť neklame. Tieto skúsenosti sme zbierali do priečinka "Intuícia". Máme ich teraz všetky zahodiť a zabudnúť? Veď našim predkom pomáhali prežiť až do dnešných dní. Je to neoceniteľné dedičstvo, ak dokážeme otvoriť priečinok “Intuícia” dokorán.

Bojíme sa robiť chyby a bojíme sa priznať si ich. Pod vplyvom tohto strachu sa radšej spoliehame na rady zvonka, než na svoje vnútorné zdroje. Tak sa pripravujeme o možnosť niečo sa z nich naučiť a posunúť sa ďalej. Obohatiť prastaré know how. Pri tom ale, uplatňovanie vedeckého prístupu v bežnom živote vytvára rovnakú, ak nie ešte väčšiu šancu na chybu. Do správneho úsudku vstupujú mnohé súvislosti. Prostredie, vaša osobnosť, skúsenosti, minulosť, zdravotný stav, túžby, ciele a mnoho ďalších. To isté sa týka i druhej strany. Vedomie nevie v tom istom momente spracúvať také veľké množstvo informácií. Najmä, ak sú mnohé iba podprahové a váš výcvik povrchný. Podvedomie to zvládne ľavou zadnou, ak ho niečím neblokujete. Napríklad strachom. Veľkou výhodou je vrodená a rozvinutá intuícia (áno dámy, tu ste lepšie ako my). A sem smeruje moja pozornosť.

Na kompletné spracovanie vzťahovej časti komunikácie však iba intuícia nestačí. Potrebuje analytické spracovanie intuitívneho zberu informácií. Rovnica je jednoduchá. Po intuitívnom čítaní nasleduje analytické spracovanie vzťahovej časti komunikácie. To na vedomej úrovni potvrdí, alebo vyvráti, intuitívne závery nášho podvedomia. Toto sa deje automaticky bez ohľadu na to, či sa o to snažíme. Najväčším úskalím býva fakt, že máme silný sklon uprednostňovať tie racionálne argumenty, ktoré by závery intuície potvrdili. A naopak, radi ignorujeme racionálne argumenty, ktoré intuitívne závery vyvracajú.

Tréning, ktorý rozvíja intuíciu a zároveň zdokonaľuje analýzu je správnou cestou ako dosiahnuť trvalé a funkčné zvládnutie vzťahovej časti komunikácie.

Čím viac sa usilujete čítať vzťah na racionálnej báze, tým menší priestor zostáva pre intuíciu. Blokujete ju tým. Používanie vykalkulovaných postupov, napríklad pri predaji, manažmente, či v politike nemá šancu vytvárať vzťah. Maximálne tak dočasné zdanie vzťahu.
Desí ma predstava sveta, v ktorom budeme všetci s príručkami vo vreckách vzťahy kalkulovať, vediac, že sme rovnako dôkladne pozorovaní, ako pozorujeme. Budeme sa tváriť, že máme vzťahy? Brrr.

Je zábavné pozorovať mnohých politikov ako sa snažia kráčať, stáť, gestikulovať, usmievať sa a udržiavať očný kontakt presne podľa inštrukcií svojich poradcov na neverbálnu komunikáciu. Groteska.
Je určite jednoduchšie naučiť poslušného panáčika toto všetko, než niekoho, kto to má prirodzene v sebe naučiť na slovo poslúchať.

Viem, že poctivý vzťah je v komunikácii silnejší ako lacné, manipulatívne techniky. A ak sa poctivý vzťah spojí s poctivým produktom, tak je určite aj úspešnejší. Pomôžem vašim ľuďom získať lepší prístup k využitiu intuície a zdokonaleniu ich analytických schopností. Získajú tak výhody na všetkých frontoch. Zlepší sa komunikácia v tíme, v obchodnom styku i v ich súkromnom živote.

Oni získajú energiu a vy získate ľudí s energiou.

Dobrá ponuka?