Školenie, či tréning?

Prečo neškolím


Predstavte si, že mi zveríte svojich ľudí.
Na školení pôjde o to, čo dostanem do nich. Na tréningu pôjde o to, čo dostanem z nich.

Na školenie o bicyklovaní prinesie školiteľ obrázky bicykla. Pri tréningu vysadí tréner svojich zverencov na bicykle.
V prvom prípade môžete zaspať, v tom druhom si môžete odrieť koleno.

Pri školení odovzdáva školiteľ svojim, často pasívnym poslucháčom informácie a nové vedomosti.
Pri tréningu tréner informácie, vedomosti a skúsenosti doluje zo svojich zverencov, pomáha im spájať ich novým spôsobom.
Prostredníctvom úloh, umelých, ale niekedy aj reálnych prekážok a správnych otázok, ich správnym načasovaním, zmenou bežného uhla pohľadu a nastavovaním zrkadla tréner privedie zverenca k nahliadnutiu do skrytých zákutí jeho mysle, spomienok a duše. 
Podnieti ho použiť správne, správnu vec, v správnej chvíli. A tým prepísať staré matrice.

Pri školení sa nerieši schopnosť poslucháča používať nové vedomosti v praxi. Pri tréningu je to jeho podstatná vlastnosť..

Školenie je najmä o téme. Tréning je o zverencovi, cieli a ceste.