Slabý manažér buduje monotónny tím

Stal som sa manažérom veľmi rôznorodého tímu. Mám tam ľudí s veľkým vekovým rozdielom, rôzneho vzdelania, odboru a samozrejme pohlavia. Všetci sú silné osobnosti. Spory sú takmer na dennom poriadku. Starí vrčia na mladých a opačne. A tak ďalej. Jednoducho si nesedia. Myslím, že práve na nezvládnutí tejto rôznorodosti pohorel môj predchodca. Výmena ľudí nie je jednoduchá. Naša práca si vyžaduje špeciálne vedomosti a najmä skúsenosti. Zaučenie nového človeka trvá dlho a je náročné. Uvažujem o nejakých tréningoch na rozvoj tímu a komunikácie. Nie som si ale vôbec istý výsledkom, neviem či to má význam, či to nebude napriek snahe a investícii zbytočné.
Máte s niečím takým skúsenosti?

Richard

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** **
Toto je vážna a veľmi komplexná téma.
Nie je ale vôbec ojedinelá, stretávam sa s tým často.

Veľká časť manažérov sa však k tejto téme nestavia čelom. Problému sa systematicky vyhýbajú, čím sa oberajú o veľkú časť cenných príležitostí. Je to jeden zo znakov slabého manažéra. Žiaľ, ambície mnohých manažérov výrazne predstihujú ich kompetencie.

Existuje vzťah medzi pestrosťou tímu a jeho schopnosťou riešiť komplexné úlohy. Čím je skupina rôznorodejšia, tým väčší je jej potenciál nachádzať originálne riešenia neštandardných a zložitých úloh. Schopnejší jedinci sú prirodzene sebavedomejší, slobodnejší (v zmysle menej ochotní prispôsobovať sa). Majú silnejšiu vnútornú motiváciu, ale aj ego. Sú háklivejší na osudy svojich názorov. Bývajú súťaživejší. Každá minca má dve strany. 
Na to, aby bol takýto potenciál využiteľný je potrebný aj schopný manažér. Slabý manažér nedokáže v takejto skupine zabrániť rozvratu. Monotónna skupina sa riadi a udržiava ľahko a jednoducho. Zvláda však iba jednoduché, rutinné úlohy. Slabý manažér si buduje monotónny tím. Ak ale riešite jednoduché, rutinné úlohy, tak je takýto tím ideálny. Bolo by mrhaním času a energie stavať na rutinné úlohy rôznorodý tím. Tím je nástroj, ktorým tvoríte dielo. Treba si vybrať ten správny. Tak ako všetko v živote, ani táto záležitosť nieje čierno-biela. Reálne tímy sa nachádzajú niekde medzi. A úlohy tiež.

Súvisiaci obrázokV reálnom svete nemožno očakávať, že akýkoľvek projekt prebehne hladko a bez akýchkoľvek komplikácií. Výborne tento jav popísal Carl von Clausewitz vo svojom diele Vom Krieg, kde ho nazýva "Frikcia". Knihu odporúčam zaradiť do knižnice manažéra. Monotónny tím nebude schopný na tieto prirodzené a nevyhnutné komplikácie správne reagovať a môže stratiť i jednoduchý projekt.

Slúži vám ku cti, Richard, že sa o túto tému zaujímate a hľadáte riešenie. Je to dobrá správa o vašom manažérskom potenciáli. Zatiaľ na to idete dobre.
Ak teda chcete víťaziť, budete potrebovať rôznorodý tím. A samozrejme tomu primerané manažérske schopnosti.

Peknú analógiu k tejto téme uvádza Miyamoto Musashi (1584 - 1645) vo svojej legendárnej Knihe piatich kruhov.
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt mijamoto musaši
Pri stavbe domu musí majster vybrať správne drevo.
Rovné stavebné drevo dobrého vzhľadu a bez uzlov sa používa na vonkajšie stĺpy, rovné drevo s malými chybičkami na vnútorné stĺpy.
Najkrajšie drevo, aj keď trochu slabšie, sa používa na prahy, parapety, dvere atď.

Dobré, silné drevo, aj keď horšieho výzoru a s viditeľnými uzlami, je na stavbe, aj keď iba diskrétne, tiež dobre využiteľné. Drevo slabé, škaredé a samý uzol poslúži dobre, ako lešenie a nakoniec na kúrenie.
Rovnako majster tesár prideľuje svojim ľuďom prácu podľa ich schopností.
Ak prednosti aj obmedzenia svojich ľudí dobre pozná a prácu medzi nich správne rozdelí, tak bude jeho dielo dobré.

Richard, riešenia existujú, ale mali by ste sa pripraviť na to, že môžu vyzerať inak, ako si v tejto chvíli predstavujete. 
Máme k dispozícii širokú škálu osvedčených postupov a nástrojov, ktorými by sme spolu vedeli Váš tím vyladiť. Jedno z najúčinnejších riešení je odbrzdenie. Vedie k značnej emocionálnej úľave a uvoľneniu tvorivej energie. 
Prajem Vám veľa odvahy. Áno odvahy, nie šťastia. Odvahu budete vo Vašej situácii naozaj potrebovať. Šťastie Vám moc nepomôže.