Výkon a Pohoda

Robím originálne tréningy na uvoľnenie ľudského potenciálu pre tímy i jednotlivcov.

Tréningy majú úplne flexibilný obsah i formu.

Pružne reagujú na stav a tématické preferencie účastníkov.

Reflektujúc potreby účastníkov obsahujú aj  tréning zvládania emócií, komunikácie, asertivity, riešenia konfliktov, vyjednávania, motivácie, manažérskych zručností………..…..  

Vďaka tomuto prístupu a schopnosti správne ho aplikovať, neobsahujú tréningy žiadnu vatu a sú vrcholom v pomere prínosy/čas/cena.

Pochopil som, že najslabším miestom takmer všetkých projektov je ľudský faktor.

Zistil som, že obyčajný, prvoplánový a nikdy sa nekončiaci tlak na výkon už dávno narazil na svoje limity.

Vyšší tlak už negeneruje vyšší výkon. Kruh sa uzavrel.

Našiel som z neho cestu von.


Vďaka správnemu tréningu môže Váš tím a jeho členovia: 
  • byť výkonný a v pohode 
  • kontrolovať svoje emócie a rozumieť im
  • pracovať s emóciami iných a rozumieť im
  • žiť a pracovať v exponovanej profesii ľubovolne dlho - ako nevyhorieť
  • získať správny postoj k sebe, k práci, k tímu
  • pochopiť, uchopiť a rozvinúť svoju vnútornú motiváciu
  • zlepšiť vzťahy v tíme
  • posilniť vzťahy s klientmi
  • využiť viac príležitostí
O funkčnosti a nesporných prínosoch mojich tréningov sa môžete presvedčiť na očitých svedectvách účastníkov.
Pred-tréningová konzultácia je nezáväzná a bezplatná, takže Vám už nič nebráni, aby ste si mohli jednu hneď aj objednať.


Neobjavujte objavené. Rýchlosť je kľúčová konkurenčná výhoda.

Využite existujúce “vedieť ako” a objednajte si ho čím skôr.S úctou
Juraj