Výkon a Pohoda


Gratulujem! Tak ste to našli. Originálne tréningy na odbrzdenie ľudského potenciálu.
Aj Vás nadchnú jasným cieľom, flexibilným obsahom i formou. 

Neobsahujú vatu a sú lídrom v pomere prínosy/čas/cena. Majú dlhodobý efekt a rýchlu návratnosť €.

Najslabším miestom väčšiny projektov je ľudský faktor.
Ľudia nie sú takí, akí by mali byť. Prvoplánový tlak na výkon narazil na svoje limity.
Už negeneruje vyšší výkon. Kruh sa zdanlivo uzavrel. Chcete z neho von? Viem ako.
Hľadáte pre svojich ľudí, či pre seba nový, iný, lepší spôsob odbrzdenia? Ste na správnom mieste.
Rýchle stretko? Klik na kontakt.

S úctou JurajDĺžka tréningu 2 dni
Tréning je realizovaný v skupine max. 12 ľudí.
Základný tréning. Je východiskom pre akýkoľvek ďalší rozvoj.

Kreatívny manažér

Dĺžka tréningu 2 dni.
Tréning je realizovaný v individuálnej forme, alebo v skupine max. 12 ľudí.

Okrem vyslobodenia vašej kreativity z nánosov uniformity klasického manažmentu objavíte aj mnoho iných, zábavných a užitočných vecí. Kreativitu urobíte svojou silnou a vyhľadávanou stránkou. Naučíte sa kreativitu využívať pri riešení úloh, dosahovaní cieľov, plánovaní, riadení ľudí, motivovaní a koučovaní. I riešenie ťažkej úlohy môže byť pre vás zábavné a energetizujúce. Kreativita je kľúčová konkurenčná výhoda budúcnosti. Čo by vás mohlo lepšie odlíšiť od vašej konkurencie?

Objavenie vnútornej motivácie
Dĺžka tréningu 1 deň.
Tréning je realizovaný v individuálnej forme, alebo v skupine max. 12 ľudí.

Poďme spolu pochopiť najlacnejšiu, najtrvalejšiu a najúčinnejšiu formu motivácie.
Po absolvovaní tohto tréningu budete v práci, ale i pri osobných projektoch výkonnejší, šťastnejší a úspešnejší. A to nie stále väčšou drinou, ale kvalitnejším palivom. Zároveň získate návod a schopnosť ako túto zručnosť posúvať ďalej, na svojich ľudí, či na svoje deti. 

Sebavedomý manažér
Dĺžka tréningu 2 dni s odstupom jedného týždňa.
Tréning je realizovaný v individuálnej forme, alebo v skupine max. 12 ľudí.

Sebavedomý manažér je v pohode, má väčší nadhľad, zmysel pre realitu, je dôslednejší a vie byť v správnej chvíli veľkorysý. 
V tomto tréningu sa naučíte chápať všetky princípy a súvislosti vplývajúce na sebavedomie, sebadôveru a sebaprijatie. Odpútate sa od nevhodných vplyvov z minulosti a priblížite sa k realite.
Porozumiete vplyvom vášho sebavedomia na vaše okolie, najmä vašich kolegov, podriadených a šéfov. Nakoniec budete schopní pomáhať so zdravím sebavedomím i iným ľuďom, ako v práci, tak i doma.

Zabráňte vyhoreniu
Dĺžka tréningu 2 dni.
Tréning je realizovaný v individuálnej forme, alebo v skupine max. 12 ľudí.

Cieľom tréningu je predísť, spomaliť, alebo zastaviť vyhorenie vašich ľudí. Pozor, v niektorých (napr. dlhodobo zanedbaných) individuálnych prípadoch sa pozitívny výsledok iba na základe skupinovej aktivity nemusí dostaviť.
Tréning vám pomôže znížiť fluktuáciu, ochrániť vaše vklady do vedomostí a skúseností vašich ľudí, zvýšiť výkon a zároveň aj pohodu v tíme. Niekedy naozaj stačí iba odbrzdiť.

Emócie - dobrý sluha, zlý pán
Dĺžka tréningu 1 deň.

Tréning je realizovaný v individuálnej forme, alebo v skupine max. 12 ľudí.

Emócie sú najsilnejším zdrojom ľudskej energie. Môžu tvoriť i ničiť. Sme v nich neustále až po uši.
Tento tréning vás maximálne efektívne naučí chápať a kontrolovať svoje i cudzie emócie.
Vďaka tomu budete môcť svoje i cudzie (pozitívne i negatívne) emócie využívať v prospech svojho tímu. Tieto vedomosti a zručnosti budete môcť úspešne uplatňovať i v osobnom živote, pretože ich princípy sú univerzálne.

Teambuilding
Dĺžka tréningu 1 - 3 dni.
Skupina 5 - 100 ľudí.

Čaká vás vyššia úroveň budovania tímu, než s akou ste sa doteraz stretli. Tento teambuilding je samozrejme tiež plný adrenalínu a zábavy, inak to ani nejde. Obsahuje ale i originálne prvky a techniky, ktoré vychádzajú z málo známych vlastností ľudskej mysle a emócií. Zažité zanechá vo vašich ľuďoch dlhodobú a často i celoživotnú stopu. Špeciálna paralelná aktivita vám a vašim manažérom umožní spoznať svojich ľudí na hlbšej úrovní ako je v pracovnom prostredí obvyklé. Pracujeme v zohratom tíme. Máme rôzne špecializácie ale jeden cieľ. Aktivity vieme prispôsobiť fyzicky zdatnejším, zmiešaným i menej zdatným skupinám. Pri plánovaní a realizácii akcie sme intenzívne zameraní na dosiahnutie definovaného cieľa a splnenie vašich očakávaní. Na tímy a účastníkov vám poskytneme manažérsky využiteľnú spätnú väzbu a odporúčania.

Pred-tréningová konzultácia je nezáväzná a bezplatná, takže Vám už nič nebráni, aby ste si mohli jednu hneď aj objednať.


Vďaka správnemu tréningu môže Váš tím a jeho členovia: 
  • byť výkonný a v pohode 
  • kontrolovať svoje emócie a rozumieť im
  • pracovať s emóciami iných a rozumieť im
  • žiť a pracovať v exponovanej profesii ľubovolne dlho - ako nevyhorieť
  • získať správny postoj k sebe, k práci, k tímu
  • pochopiť, uchopiť a rozvinúť svoju vnútornú motiváciu
  • zlepšiť vzťahy v tíme
  • posilniť vzťahy s klientmi
  • využiť viac príležitostí