Výkon a Pohoda


Robím originálne tréningy na uvoľnenie ľudského potenciálu pre tímy i jednotlivcov.
Tréningy majú úplne flexibilný obsah i formu.

Pružne reagujú na stav a tématické preferencie účastníkov.
Vďaka tomuto prístupu a schopnosti správne ho aplikovať, neobsahujú tréningy žiadnu vatu a sú vrcholom v pomere prínosy/čas/cena.

Pochopil som, že najslabším miestom takmer všetkých projektov je ľudský faktor.
Zistil som, že obyčajný, prvoplánový a nikdy sa nekončiaci tlak na výkon už dávno narazil na svoje limity.
Vyšší tlak už negeneruje vyšší výkon. Kruh sa zdanlivo uzavrel.
O funkčnosti a nesporných prínosoch mojich tréningov sa môžete presvedčiť na 
očitých svedectvách účastníkov.

A tu sú tie tréningy na uvoľnenie ľudského potenciálu s dlhodobým efektom a návratnosťou € už o pár dní.

Dĺžka tréningu 2 dni
Tréning je realizovaný v skupine max. 12 ľudí.
Základný tréning. Je východiskom pre akýkoľvek ďalší rozvoj.

Kreatívny manažér

Dĺžka tréningu 2 dni.
Tréning je realizovaný v individuálnej forme, alebo v skupine max. 12 ľudí.

Okrem vyslobodenia vašej kreativity z nánosov uniformity klasického manažmentu objavíte aj mnoho iných, zábavných a užitočných vecí. Kreativitu urobíte svojou silnou a vyhľadávanou stránkou. Naučíte sa kreativitu využívať pri riešení úloh, dosahovaní cieľov, plánovaní, riadení ľudí, motivovaní a koučovaní. I riešenie ťažkej úlohy môže byť pre vás zábavné a energetizujúce. Kreativita je kľúčová konkurenčná výhoda najbližšej budúcnosti. Čo by vás mohlo lepšie odlíšiť od vašej konkurencie?

Hľadanie vnútornej motivácie
Dĺžka tréningu 1 deň.
Tréning je realizovaný v individuálnej forme, alebo v skupine max. 12 ľudí.

Poďme spolu pochopiť najlacnejšiu, najtrvalejšiu a najúčinnejšiu formu motivácie.
Po absolvovaní tohto tréningu budete v práci, ale i pri osobných projektoch výkonnejší, šťastnejší a úspešnejší. A to nie stále väčšou drinou, ale kvalitnejším palivom. Zároveň získate návod a schopnosť ako túto zručnosť posúvať ďalej, na svojich ľudí, či na svoje deti. 

Sebavedomý manažér
Dĺžka tréningu 2 dni s odstupom jedného týždňa.
Tréning je realizovaný v individuálnej forme, alebo v skupine max. 12 ľudí.

Sebavedomý manažér je v pohode, má väčší nadhľad, zmysel pre realitu, je dôslednejší a vie byť v správnej chvíli veľkorysý. 
V tomto tréningu sa naučíte chápať všetky princípy a súvislosti vplývajúce na sebavedomie, sebadôveru a sebaprijatie. Odpútate sa od nevhodných vplyvov z minulosti a priblížite sa k realite.
Porozumiete vplyvom vášho sebavedomia na vaše okolie, najmä vašich kolegov, podriadených a šéfov. Nakoniec budete schopní pomáhať so zdravím sebavedomím i iným ľuďom, ako v práci, tak i doma.

Zabráňte vyhoreniu
Dĺžka tréningu 2 dni.
Tréning je realizovaný v individuálnej forme, alebo v skupine max. 12 ľudí.

Cieľom tréningu je predísť, spomaliť, alebo zastaviť vyhorenie vašich ľudí. Pozor, v niektorých (napr. dlhodobo zanedbaných) individuálnych prípadoch sa pozitívny výsledok iba na základe skupinovej aktivity nemusí dostaviť.
Tréning vám pomôže znížiť fluktuáciu, ochrániť vaše vklady do vedomostí a skúseností vašich ľudí, zvýšiť výkon a zároveň aj pohodu v tíme. Niekedy naozaj stačí iba odbrzdiť.

Emócie - dobrý sluha, zlý pán
Dĺžka tréningu 1 deň.

Tréning je realizovaný v individuálnej forme, alebo v skupine max. 12 ľudí.

Emócie sú najsilnejším zdrojom ľudskej energie. Môžu tvoriť i ničiť. Sme v nich neustále až po uši.
Tento tréning vás maximálne efektívne naučí chápať a kontrolovať svoje i cudzie emócie.
Vďaka tomu budete môcť svoje i cudzie (pozitívne i negatívne) emócie využívať v prospech svojho tímu. Tieto vedomosti a zručnosti budete môcť úspešne uplatňovať i v osobnom živote, pretože ich princípy sú univerzálne.

Teambuilding
Dĺžka tréningu 1 - 3 dni.
Skupina 5 - 100 ľudí.

Čaká vás vyššia úroveň budovania tímu, než s akou ste sa doteraz stretli. Tento teambuilding je samozrejme tiež plný adrenalínu a zábavy, inak to ani nejde. Obsahuje ale i originálne prvky a techniky, ktoré vychádzajú z málo známych vlastností ľudskej mysle a emócií. Zažité zanechá vo vašich ľuďoch dlhodobú a často i celoživotnú stopu. Špeciálna paralelná aktivita vám a vašim manažérom umožní spoznať svojich ľudí na hlbšej úrovní ako je v pracovnom prostredí obvyklé. Pracujeme v zohratom tíme. Máme rôzne špecializácie ale jeden cieľ. Aktivity vieme prispôsobiť fyzicky zdatnejším, zmiešaným i menej zdatným skupinám. Pri plánovaní a realizácii akcie sme intenzívne zameraní na dosiahnutie definovaného cieľa a splnenie vašich očakávaní. Na tímy a účastníkov vám poskytneme manažérsky využiteľnú spätnú väzbu a odporúčania.

Pred-tréningová konzultácia je nezáväzná a bezplatná, takže Vám už nič nebráni, aby ste si mohli jednu hneď aj objednať.


Vďaka správnemu tréningu môže Váš tím a jeho členovia: 
  • byť výkonný a v pohode 
  • kontrolovať svoje emócie a rozumieť im
  • pracovať s emóciami iných a rozumieť im
  • žiť a pracovať v exponovanej profesii ľubovolne dlho - ako nevyhorieť
  • získať správny postoj k sebe, k práci, k tímu
  • pochopiť, uchopiť a rozvinúť svoju vnútornú motiváciu
  • zlepšiť vzťahy v tíme
  • posilniť vzťahy s klientmi
  • využiť viac príležitostí
Neobjavujte objavené. Rýchlosť je kľúčová konkurenčná výhoda.

Využite existujúce “vedieť ako” a objednajte si ho čím skôr.


S úctou Juraj