Juraj Bilský 
lektor, kouč, konzultant

Najviac ma vždy priťahovala podstata vecí a základné pricípy, ktoré ich riadia.
Rád riešim zložité rovnice života a uvádzam ich do jednoduchého, základného tvaru.
Vždy, keď sa to podarí, chcem sa o to podeliť a urobiť tak svet menej komplikovaným.

Absolvoval som veľa manažérskych školení a motivačných seminárov. Prečítal som na tieto témy množstvo kníh
a článkov, pozrel veľa videí a prezentácií. Spočiatku to pre mňa bolo všetko nové a 
zaujímavé. 
Postupne som v konfrontácii s realitou zisťoval, že mnohé teórie nefungujú tak, ako by mali. Takmer vždy to boli tie, ktoré ignorovali alebo nepochopili fakt, že ľudia nie sú takí, akí by mali byť, ale sú takí akí naozaj sú.


Akí teda v skutočnosti sme? 


20 rokov systematicky hľadám, triedim a testujem teórie, ktoré by v konfrontácii s realitou spoľahlivo fungovali. 
Objavujem súvislosti medzi nimi a nachádzam ich spoločné princípy. 
Ich bohatým zdrojom je napríklad aj fyzika, biológia, história, neuropsychológia, etológia, štatistika, filozofia, niektoré náboženstvá a najmä sám život. Ľahko pochopíte, prečo mám tak rád tento príbeh.

Teším sa, keď stretnem manažérov, ktorí k novým myšlienkam pristupujú s otvorenou mysľou. 
"Juraj, kde ste boli posledných 15 rokov? Viete koľko peňazí sme nastrkali do rôznych renomovaných vzdelávačiek? A bezvýsledne. Najdlhšie pozitívne dopady trvali maximálne týždeň, či dva. Vaše riešenia naši ľudia používajú stále, akoby tréning skončil iba minulý týždeň. Najlepšie je, že to stále vidíme aj na číslach. Ako to robíte?" 
Výrok klienta 6 mesiacov po sérii tréningov. 

Nikdy sa nekončiaci tlak na ľudí naráža na svoje limity, prestáva generovať vyšší výkon. 
Premrhá sa tak väčšina ich schopností. K ľudskému potenciálu robím kľúče na mieru. 

O funkčnosti a nesporných prínosoch tréningov sa môžete presvedčiť na očitých svedectvách účastníkov.