Tréningy pre firmy

Originálne, motivačné tréningy na odbrzdenie ľudského potenciálu robíme vždy na mieru.

Z pohľadu fungovania mozgu, genetiky, biológie, evolúcie, psychológie ..., odkryjeme v nových súvislostiach kľúčové manažérske témy ako motivácia, emócie, stres, kreativita, intuícia, vodcovstvo ...

Prinášajú vyšší výkon a zároveň pohodu.

Pre koho?

Sú užitočné pre tých, ktorí chcú lepšie porozumieť ľudskému faktoru svojich projektov.

Najmä pre manažérov, obchodníkov, pracovníkov call centier, nákupcov, projekt manažérov, ...

Čo môžete od tréningov očakávať?

Budete lepšie rozumieť svojim i cudzím emóciám a ľahšie ich budete ovládať.

Budete kreatívnejší a uvoľnenejší pri riešení úloh, či prekonávaní prekážok.

Zlepší sa Váš vzťah k práci, k tímu a ľuďom všeobecne. Nejasné veci začnú do seba prirodzene zapadať a dávať zmysel.

Ovládnete stres a jeho energiu využijete vo svoj prospech. Budete motivovanejší, výkonnejší a efektívnejší.

Získate lepší nadhľad a rýchlejšiu orientáciu v každej situácii.

Prečo práve tieto tréningy?

Pri práci s ľuďmi často vychádzame z informácií, ktoré sú už prekonané. Najnovšie vedecké poznatky vnášajú do motivácie ľudí nové svetlo.

Napríklad účinné odmeňovanie v skutočnosti funguje inak, ako by podľa štandardných pravidiel malo fungovať. Rovnako tak tresty, motivácia, výkon, stres, lojálnosť, disciplína, prokrastinácia, vyhorenie … Ľudia jednoducho nie sú takí, akí by podľa nás mali byť.

Ak pracujeme s ľuďmi neefektívnym spôsobom, vzniká napätie. Strácame veľa, často i väčšinu ich potenciálu. Napätie je zdrojom demotivácie a negatívnej energie, ktorú musíme vykompenzovať väčším úsilím. Až energia vynaložená nad rámec takejto kompenzácie je energiou, ktorú možno využiť na dosahovanie našich cieľov. K potenciálu svojho auta sa tiež dostaneme až keď uvoľníme zatiahnutú ručnú brzdu. A o to tu ide. Odbrzdiť.

Nasledujúce grafy ilustrujú účinok našich motivačných aktivít na tímy, ktoré absolvovali takýto tréning.

Väčšina motivácie Vašich ľudí sa stráca na nevedomej úrovni ich vnímania. Dopady na výkon však možno ľahko vyčísliť. Odbrzdením ľudského potenciálu sme svojim klientom pomohli ľahšie dosiahnuť ich ciele a ušetriť značné sumy peňazí, lebo rozpoznali dobrú príležitosť a využili ju.

O účinku našich tréningov sa môžete presvedčiť na očitých svedectvách jeho absolventov.

Čím skôr sa nám ozvite, lebo každý sa chce tešiť do práce!

0915 239 060 alebo solomon@solomon.sk

Alebo sa môžeme ozvať my Vám.

Mozgová bunka pod mikroskopom.

Procesy prebiehajúce v mozgu sú jedným z kľúčov k pochopeniu motivácie zamestnancov.