Jedno slovo

Aký potenciál má slovo?

Nesmierny. Veď na počiatku bolo slovo.

Mierim na oddelenie ľudských “zdrojov”.


Pojem “zdroje” stavia medzi zamestnancom a zamestnávateľom múr. Viem to. Ľudia mi o tom na tréningoch hovoria. Slovo “Potenciál” otvára v tom múre portál. Začína príbeh pozitívnych zmien na úrovni emócií.


Abraka dabra a máme tu oddelenie ľudského potenciálu.

Váš hodnotiaci pohovor by ste absolvovali so špecialistom na Váš potenciál.

Nie pre niečie zdroje. Moje zrkadliace neuróny spúšťajú príjemný pocit. Cítim pozitívnu zmenu mentálneho postoja, prichytil som sa, že sa usmievam.


Vy viete, ako to vyzerá vo firme, kde sú priaznivé podmienky pre život pozitívnych emócií.

A určite viete aj to, ako to vyzerá vo firme, kde sú priaznivé podmienky pre život negatívnych emócií.

Juraj