Kto hľadá, nájde

Istý mladý muž sa túžil stať žiakom legendárneho mudrca - svätého muža, ktorý žil na vysokej hore. Prišiel za mudrcom a požiadal ho, aby ho prijal za svojho žiaka.

Mudrc sa chcel presvedčiť, či je odhodlanie mladého muža naozaj pevné.

Preto mu dal úlohu, ktorú ak splní, stane sa jeho žiakom.

Mladík sa potešil. Na prvé počutie bola úloha jednoduchá.

Mal mudrcovi priniesť rastlinu, ktorá nie je ničím užitočná.

Mladík zbieral rastliny a každého koho stretol sa vypytoval na ich využitie.

Usilovne hľadal tú správnu, ale nájsť ju nie a nie.

Po čase mal problém zapamätať si všetko čo už počul. A tak si rastliny kreslil a poznatky o nich zapisoval.

Jeho odhodlanie stať sa mudrcovým žiakom bolo veľké, preto v hľadaní pokračoval napriek neúspechom.

O 25 rokov neskôr sa náš hrdina opäť postavil pred mudrca.

Ten naň už dávno zabudol. Myslel si, že to vzdal ako všetci ostatní.

On ale teraz stál pred ním a prosil o odpustenie. Nedokázal splniť úlohu a ukázal mudrcovi svoje kresby a zápisky.

Keď si ich mudrc prezrel, pokľakol pred kajúcnika a povedal:

“Teraz si ty majstrom a ja ťa žiadam, aby som mohol byť tvojim žiakom.”

V tej chvíli náš, už nie mladík, precitol a pochopil.

Každý jeho neúspech na ceste bol v skutočnosti objavom.

Jeho kresby a zápisky sa stali základom tradičnej indickej medicíny Ayurvédy a on jej zakladateľom. Vraj.